• Hoofdpagina
 • Sitemap
 • Deze pagina afdrukken
 • RSS feed met recentste nieuwsberichten
 • Trefwoordenregister
OCMW Hasselt - partner in lokaal welzijn
Stad&Huis 2018
vlag met handen
parkresidentie
OCMW-gebouw centrale diensten - ingang A
Deze pagina afdrukken

Woonbegeleiding

Omschrijving

Indien u op de één of andere manier geconfronteerd wordt met een woonprobleem
kunnen wij samen met u zoeken naar een haalbare en passende oplossing
Woonproblemen kunnen heel ruim zijn. Dit kan gaan van problemen met de verhuurder van de woning tot het dreigen dakloos te worden of het reeds te zijn. Het OCMW kan onderhandelen met de huisbaas of u in contact brengen met een gespecialiseerde dienst.
In veel situaties hebben woonproblemen een serieuze invloed op uw dagelijks leven .Een dak boven het hoofd hebben is immers een basisbehoefte . Indien u toch dakloos wordt zoekt het OCMW naar een tijdelijke oplossing die toch enige stabiliteit biedt.

TOP

Voorwaarden

U dient inwoner te zijn van Hasselt en een vraag te hebben in verband met wonen.

TOP

Aanvragen

OCMW Hasselt - Sociale dienst
Indien u reeds is begeleiding bent bij een maatschappelijk werker, stelt u de vraag daar of kaart u het probleem aan.
In de andere gevallen kan u terecht bij de woondeskundige

TOP

Meebrengen

U dient bij de eerste aanmelding in principe niets mee te brengen.
De maatschappelijk werker zal u bij aanmelding een aantal gegevens vragen die nodig zijn om een sociaal onderzoek te starten. Indien er bepaalde documenten nodig zijn , zullen ze u gevraagd worden. Dit kan in iedere situatie anders zijn.

TOP

Contacteer

Organisatie

OCMW Hasselt – Sociale dienst
Woondeskundige : Erna Poesmans

Openingsuren

 • Zitdagen op het OCMW
  Voormiddag : van 8.30 u tot 11.30 u
  Namiddag : van 13 u tot 16 u
  vrijdagnamiddag gesloten met uitzondering voor dringende situaties
 • Telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur
TOP

Laatste publicatie:

dinsdag 11 maart 2014